Map Sensor

Map Sensor (อุปกรณ์วัดแรงดันในระบบแก๊สรถยนต์) Map Sensor คือเซ็นเซอร์วัดแรงดันของอากาศในท่อร่วมไอดีเพื่อน้ำไปคำนวณการจ่ายแก๊สให้กับรถยนต์ และยังมีหน้าที่วัดแรงดันแก๊สในระบบท่อแก๊สเป็นอุปกรณ์ตรวจจับด้านความปลอดภัยในระบบแก๊สรถยนต์ เมื่อท่อแก๊สขาดMapsensorวัดแรงดันแก๊สต่ำกว่าที่กำหนดไว้ จะแจ้งECUแก๊สให้สั่งปิดวาล์วจ่ายแก๊สที่ถังแก๊สทันทีและเปลี่ยนให้รถกลับมาใช้ระบบน้ำมันโดยอัตโนมัติ เซ็นเซอร์วัดแรงดันนั้นจะติดตั้งไว้ทางด้านหน้าของตัวรถ ในห้องเครื่องยนต์ โดยมีการต่อท่อแก๊สจากระบบมาที่เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะวัดแรงดันแก๊สในระบบแบบ Real-Time เมื่อแรงดันแก๊สในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเสี้ยววินาที เซ็นเซอร์จะส่งค่าแรงดันที่ได้ไปยัง ECU  ซึ่งจะสามารถ สั่งปิดวาล์วที่ถังแก๊สได้ทัน ก่อนที่แก๊สจะรั่วออกมานอกระบบ ท่อจ่ายแก๊ส

หัวเติมแก๊ส

หัวเติมแก๊ส หัวเติมแก๊สทำหน้าที่รับแก๊สจากสถานีจ่ายแก๊ส โดยหัวเติมจะมีลิ้นกันกลับเพื่อป้องกันแก๊สไหลย้อนกลับเมื่อถอดหัวจ่ายแก๊สออก ในการติดตั้งหัวเติมจะต้องอยู่ห่างจากปลายท่อไอเสียมากกว่า15ซม. โดยปกติจะติดตั้งด้านท้ายรถฝั่งตรงข้ามท่อไอเสีย

กรองแก๊ส Filter

กรองแก๊ส Filter กรองแก๊สทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากระบบแก๊สรถยนต์โดยปกติในระบบหัวฉีดจะมีกรองแก๊สอยู่2ตำแหน่งดังนี้ 1.กรองหยาบ ติดตั้งตำแหน่งก่อนเข้าหม้อต้ม ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากแก๊สเหลวจากถังแก๊สก่อนเข้าหม้อต้ม โดยทั่วไปจะกำหนดเปลี่ยนที่ระยะ 40,000กม               2.กรองละเอียด ติดอยู่ที่สายแก๊สออกจากหม้อต้ม ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนเข้ารางหัวฉีด โดยทั่วไปจะกำหนดเปลี่ยนที่ระยะ 20,000กม  

Mutivalve

Multivalve Mutivalve เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญมากในระบบแก๊สรถยนต์เนื่องจาก Multivalveจะเป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการจ่ายก๊าซและเป็นอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในระบบการติดแก๊สรถยนต์ซึ่งMultivalve จะต้องมีระบบความปลอดภัยดังต่อไปนี้ ลิ้นระบายความดัน (Pressure relief device) เมื่อถังแก๊สถูกกระแทก หรือ ถูกชน ลิ้นระบายความดันต้องเปิดออกเมื่อมีแรงดันสูงกว่า 27 bar (โดยปกติถังแก๊สจะมีแรงดันที่ 7 bar) ลิ้นป้องกันความร้อนเกิน เมื่อถังแก๊สถูกไฟไหม้จนมีอุณหภูมิสูงเกิน 110 องศา ลิ้นป้องกันความร้อนเกินต้องเปิดออกเพื่อระบายแรงดันแก๊สออกจากถังแก๊ส ลิ้นป้องกันการบรรจุเกิน (Overfill protection device) เมื่อเติมแก๊ส80- 85 เปอร์เซ็นต์ ของความจุถังแก๊ส Multivalveทำหน้าที่ตัดการเติมแก๊ส ไม่สามารถให้เติมแก๊สเข้าไปได้อีก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือไว้อย่างน้อย 15-20 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขยายตัวของแก๊สภายในถังแก๊ส วาล์วไฟฟ้า (Solenoid valve) ทำหน้าที่ปิดเปิดการจ่ายแก๊สตามการสั่งงานของ … Continued

หัวฉีดแก๊ส Injector

หัวฉีดแก๊ส Injector หัวฉีดแก๊ส Injector มีหน้าที่จ่ายเชื้อเพลิง(แก๊ส)ให้กับเครื่องยนต์  โดยควบคุมปริมาณแก๊สที่จ่ายเข้าเครื่องยนต์ตามระยะเวลาการเปิด-ปิดของหัวฉีดแก๊สตามคำสั่งECUของระบบแก๊ส ซึ่งหัวฉีดแก๊สเป็นอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่ควบคุมอัตราการจ่ายแก๊สเข้าเครื่องยนต์โดยมีระยะเวลาเปิด-ปิดที่เร็วมาก ยกตัวอย่างในรถทั่วไปหัวฉีดแก๊สใช้เวลาเปิด-ปิดในรอบเดินเบาต่อครั้งเพียงประมาณ 3 มิลลิวินาที หรือเพียง3/1000 วินาทีซึ่งเร็วกว่าการกระพริบตาถึง 100 เท่า ดังนั้นนอกจากหัวใจหลักอย่างEcuแก๊สแล้ว หัวฉีดแก๊สที่ดีจะต้องมีความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตอบสนองการสั่งงานของEcuได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวฉีดแก๊สKEIHIN ข้อมูลทางเทคนิค

1 2